Interpretacions analògiques de sensacions marítimes en plafons de fusta...